top of page

כמה מילים עלינו

Canyoning

ג'ורג' דליאניס

מגיל צעיר, המגע שלי עם הטבע בסופי השבוע היה מובן מאליו. המעורבות שלי בצופית הייתה מה שחתמה את הקשר והאהבה הבלתי נפרדים שלי לטבע.

כשגדלתי בחיי הגיעה פעילות הקניונים האולטימטיבית. כשהכרתי את העולם הייחודי הזה, הבנתי מה איבדתי כל כך הרבה שנים מהתמונות הייחודיות שמי שעוסק בזה רואה. בתהליך, הספלולוגיה הושלמה על ידי השתתפות בסמינרים רלוונטיים.

כיום, מלבד החברה שלי, אני גם מדריך משנת 2018 ב- מכון להכשרה מקצועית ובמיוחד בהתמחות "ליווי הרים.

bottom of page