Αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Agali Canyon

  • 70 ευρώ
  • https://goo.gl/maps/2eDWQxcAZ7kqWiNx5

Περιγραφή υπηρεσίας

The canyon of Agali is located in Mount of Dirfy (1743 m), in the center of Evia Island. It is definitely one of the most exciting and fun gorges. A fascinating descend in this beautiful gorge, make it one of the most memorable gorges in Evia! Canyoning Agali is easy for beginners. In the morning we meet in the small village of Agios Athanasios. From here we all set off to the starting point. Upon our arrival we make all necessary preparations and safety briefing along with a tutorial on canyoning techniques. We are ready to start! -Details of the the activity Hiking : 60 min Number of descents : 5 Maximum decsent : 10 m Duration : 4-5 hours -It includes the following: Accompaniment by certified and experienced instructors Providing all the necessary equipment (belt, helmet, backpack) Water, snacks -TIPS: Shoes suitable for walking on uneven ground and protect the ankle. Water not less than 2 liters, and snacks for the duration of the activity. First pair of Shoes, socks after leaving the gorge, second blouse or T-Shirt. -Transportation ​Transport is done with your own vehicle


Προσεχείς συνεδρίες